Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Szakiewicz
Kwiecień 28, 2016

Błędy medyczne

Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień za błędy i zaniedbania medyczne (błędy lekarskie).

Sprawy o odszkodowania za błąd medyczny, są niezwykle skomplikowane i wymagają specjalistycznej wiedzy zarówno medycznej jak i prawniczej. W związku z tym zapewniamy naszym Klientom kompetentną pomoc, popartą odpowiednim doświadczeniem i wiedzą.

Proponujemy Klientom profesjonalne wsparcie w postępowaniu zmierzającym do uzyskania odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego i renty, rekompensujących zaniedbania, do których doszło w procesie leczenia.

Poszkodowanych na skutek błędu medycznego reprezentujemy w postępowaniu przed zakładem ubezpieczeń, przez Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych i wreszcie w postępowaniu przed Sądem.