1 stycznia, 2019

Kredyty frankowe

W ramach prowadzonej Kancelarii, świadczę usługi w zakresie zastępstwa procesowego przy sporach dotyczących kredytów frankowych. Każdego klienta traktuję indywidualnie.

W swojej praktyce na bieżąco analizuję prace doktryny oraz orzecznictwo sądowe w sprawach frankowych. Staram się by w sporządzanych pozwach oraz pismach procesowych powoływać się na najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

W procesach z powództw kredytobiorców zmierzam do tego, aby albo wyeliminować z umowy kredytowej postanowienia, które pozwalają bankowi na powiązanie wysokości kapitału kredytu i wysokości raty z bankowym kursem waluty obcej, albo unieważnić umowę kredytu w całości.

kredyty
Zadzwoń