4 grudnia, 2013

Oferta

Swoją ofertę Kancelaria kieruje do indywidualnych klientów prowadzących działalność gospodarczą, a także spółek i innych podmiotów wymagających świadczenia pomocy prawnej w sposób ciągły.

W ramach obsługi prawnej oferuje:

  • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
  • sporządzenie opinii prawnych,
  • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
  • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi,
  • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
  • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
  • prowadzenie spraw pracowniczych,
  • egzekwowanie wierzytelności.

Wyróżnia nas pragmatyczne podejście do Klienta oraz dbałość o jakość świadczonych usług. Do problemów powierzonych Kancelarii przez naszych Klientów podchodzimy zawsze w sposób indywidualny, szukając najlepszych rozwiązań z uwzględnieniem stanowiska Klienta.

Terminowość, skrupulatność, bieżący kontakt z Klientem to cechy, które w prowadzeniu sprawy są wyznacznikiem rzetelnej praktyki radcy prawnego i taką praktykę oferuję.

Zadzwoń