Grudzień 4, 2013

Oferta

Swoją ofertę Kancelaria kieruje do indywidualnych klientów prowadzących działalność gospodarczą, a także spółek i innych podmiotów wymagających świadczenia pomocy prawnej w sposób ciągły.

W ramach obsługi prawnej oferuje:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi,
 • przygotowanie dokumentów przetargowych,
 • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • egzekwowanie wierzytelności.

Dodatkowo, w z związku z obsługą spółek prawa handlowego Kancelaria realizuje następujące zlecenia:

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
 • rejestracja zmian w KRS,
 • rozwiązywanie i likwidacja spółek, a także ich przekształcenia i podziały,
 • restrukturyzacje podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, obejmujących transfery pracowników oraz zwolnienia grupowe,
 • analizy i opinie prawne.

Ponadto oferuje usługi szczegółowo opisane w odnośniku Specjalizacja.

 

Zadzwoń