ZWOLNIENIE KLIENTÓW (FRANKOWICZÓW) Z OBOWIĄZKU PŁATNOŚCI RAT

Sąd Okręgowy w Elblągu , przystępując do rozpoznania kolejnej sprawy frankowej, przychylił się do złożonego przez radcę prawnego Marcina Szakiewicz wniosku o zabezpieczenie i ustalił, że przez czas trwania postępowania (który może potrwać nawet kilka lat), kredytobiorcy zwolnieni zostali z obowiązku uiszczania kolejnych rat kredytu. Postępowanie, w którym Sąd Okręgowy udzielił zabezpieczenia, toczy się z[…]

Kredyty frankowe

Wzrost kursu  franka szwajcarskiego spowodował, że osoby które zdecydowały się na „kredyt we frankach” znalazły się w trudnej sytuacji. W ramach prowadzonej Kancelarii świadczę obsługę spraw dotyczących kredytów frankowych. Kredyt we frankach to wysokie kwotowo zobowiązanie, dlatego dla Państwa bezpieczeństwa procedura obsługi tych spraw wygląda następująco: 1.Kompletacja całości dokumentacji. Pierwszym krokiem jest przekazanie przez Państwa[…]

Zadzwoń