Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Szakiewicz

Windykacja

Kancelaria świadczy usługi w zakresie dochodzenia wierzytelności, na wszystkich etapach istnienia długu. W ramach prowadzonej praktyki, wzywamy dłużników do zapłaty, jak również  negocjujemy z nimi warunki spłaty. W ramach umowy stałej współpracy proponujemy używanie pieczęci prewencyjnej. Ponadto, reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych o zapłatę, korzystając z Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU). Oferujemy również reprezentację w postępowaniach[…]

Przedawnione nakazy zapłaty

Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Szakiewicza zapewnia pełną obsługę prawną osób, wobec których sądy (w tym zwłaszcza: Sąd Rejonowy w Elblągu X Wydział Cywilny) wydały na wniosek firm windykacyjnych (najczęściej Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, czy firm Best, Ultimo, Negresko) nakaz zapłaty w zakresie należności, które uległy przedawnieniu (np. z tytułu kart kredytowych, opłat za jazdę bez biletu,[…]