Wygrana z Kredyt Inkaso

Tym razem, mec. Marcin Szakiewicz wygrał w imieniu swojego Klienta, sprawę z Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym. Fundusz ten, próbował dochodzić należności nabytej w ramach cesji wierzytelności. W toku procesu podniesiono, iż Kredyt Inkaso jako powód nie wykazał, by skutecznie nabył wierzytelność, wynikającą z umowy pożyczki udzielonej przez Vivus Finanse sp. zo.o.[…]

Cofnięty pozew przez GODebt1 FIZ NFS

Radca prawny Marcin Szakiewicz, po raz kolejny doprowadził do wycofania pozwu przez firmę windykacyjną, w zakresie przedawnionych należności. Przedmiotem sporu rozstrzygniętego pierwotnie nakazem zapłaty w 2014 r. były przedawnione już w dacie wnoszenia pozwu należności wynikające z umowy o kartę kredytową z 2006. Pomimo tego, Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał nakaz zapłaty, w którym zasądził[…]

Zadzwoń