Służebność przesyłu – światłowód

Wygrana sprawa o służebność przesyłu. Po 4 latach, sukcesem radcy prawnego Marcina Szakiewicza zakończyła się w I instancji sprawa o ustanowienie służebności przesyłu dla posadowionych doziemnie w bliskiej odległości, dwóch linii światłowodowych, przechodzących przez grunt Klienta. Przedmiotem sporu w postępowaniu sądowym było ustalenie, czy wynagrodzenie za służebność przesyłu, powinno zawierać również ekwiwalent za utraconą możliwość
-> Continue reading Służebność przesyłu – światłowód

Nieruchomości

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie nieruchomości, obejmujące wszelkie aspekty tej dziedziny. W szczególności zajmujemy się: ustaleniem aktualnego stanu Księgi Wieczystej, jak również legalności  nabycia nieruchomości przez obecnego właściciela sprawdzeniem stanu wszelkich zobowiązań ustaleniem ewentualnych roszczeń byłych właścicieli analizą sytuacji prawnej nieruchomości – due diligence doradztwem i obsługą prawną transakcji obrotu nieruchomościami reprezentacją w licytacjach komorniczych
-> Continue reading Nieruchomości

Służebność przesyłu

Posiadamy duże doświadczenie w postępowaniach mediacyjnych oraz sądowych związanych z ustanowieniem służebności przesyłu lub dochodzeniem odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez zakłady energetyczne, wodociągowe i gazownicze. Każdy przypadek traktujemy indywidulanie i dokładnie analizujemy stan prawny nieruchomości i posadowionej na niej infrastruktury przesyłowej. Ponadto profesjonalnie szacujemy wartość dochodzonych wynagrodzeń, w oparciu o standardy rzeczoznawców
-> Continue reading Służebność przesyłu

Zadzwoń