Kradzież tożsamości

Radca prawny Marcin Szakiewicz skutecznie obronił klientkę, przed powództwem banku, który udzielił pożyczki dla nieustalonej osoby, na podstawie skradzionych danych osobowych.

Na szczęście dla siebie (w tym własnych finansów) Klientka prawidłowo zareagowała na doręczony jej nakaz zapłaty. Pierwsza jej decyzja był kontakt z Kancelaria, po tym jak otrzymała nakaz z Sadu położonego o kilkaset kilometrów od jej miejsca obecnego zamieszkania. Umożliwiło to skuteczne złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Dzięki temu, na skutek przedstawionej argumentacji, pozwana cofnęła pozew i zrzekła się powództwa.

Zadzwoń