Wygrana z Kredyt Inkaso

Tym razem, mec. Marcin Szakiewicz wygrał w imieniu swojego Klienta, sprawę z Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym. Fundusz ten, próbował dochodzić należności nabytej w ramach cesji wierzytelności. W toku procesu podniesiono, iż Kredyt Inkaso jako powód nie wykazał, by skutecznie nabył wierzytelność, wynikającą z umowy pożyczki udzielonej przez Vivus Finanse sp. zo.o.[…]

Zadzwoń