Bezumowny pobór energii

Radca prawny Marcin Szakiewicz skutecznie obronił Klienta w sporze z operatorem energetycznym, który żądał od niego blisko 150.000 zł tytułem rzekomego bezumownego poboru energii.

W toku procesu jako strona pozwana, skutecznie podnieśliśmy zarzut braku skutecznego wypowiedzenia umowy kompleksowej o dostawę energii elektrycznej, a Sprzedawca ostatecznie przyznał, że nie posiada dowodu wypowiedzenia umowy. W związku z tym, brak było podstaw do twierdzenia o bezumownym poborze energii.

Co ciekawe, ów Operator, wcześniej również bezpodstawnie oskarżył naszego Klienta o kradzież energii elektrycznej. Wówczas, pomoc prawna udzielona przez mec. Szakiewicza, doprowadziła do umorzenia postępowania przygotowawczego.

Zadzwoń