Błąd medyczny – zadośćuczynienie za śmierć na skutek zakażenia

Z sukcesem zakończył się kolejny proces prowadzony przez r.pr. Marcina Szakiewicza, w sprawie przeciwko jednemu z elbląskich szpitali.

Spór dotyczył zapłaty zadośćuczynienia za błąd medyczny, skutkujący zakażeniem pacjentki poddanej endoprotezoplastyce, w następstwie czego zmarła na skutek sepsy.

Sąd Okręgowy w Elblągu po blisko 2 latach sporu, uznał racje powódki, iż jej matka zmarła na skutek zaniedbań w pozwanym szpitalu. Powyższe skutkowało zasądzeniem sporego zadośćuczynienia wraz z odsetkami i kosztami procesu.

W sprawie zgromadzono ogromny materiał dowodowy, w tym opinie biegłych wielu specjalizacji, którzy szczegółowo opisali zarówno błędy pozwanego Szpitala, jak i uszczerbek, które całe zdarzenie wywołało u powódki. 

 

Zadzwoń