BEST znów się wycofuje z powództwa po sprzeciwie

Radca prawny Marcin Szakiewicz tym razem skutecznie obronił Klienta w sporze ze znaną firmą windykacyjną BEST. Windykator ten poprzez swój Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny, zażądał od Klienta ponad 70.000 zł plus odsetki i koszty – tytułem zapłaty przedawnionego roszczenia, dochodzonego na podstawie własnego wyciągu z ksiąg rachunkowych. Klient ten zgłosił się z prośbą o pomoc,[…]

Bezumowny pobór energii elektrycznej

Radca prawny Marcin Szakiewicz tym razem skutecznie obronił Klienta w sporze z Energa-Operatorem, który żądał od niego ponad 30.000 zł tytułem rzekomego bezumownego poboru energii. W toku procesu, jako pełnomocnik pozwanego, skutecznie podniosłem zarzut braku skutecznego wypowiedzenia umowy kompleksowej o dostawę energii elektrycznej, a Operator ostatecznie przyznał, że nie posiada dowodu wypowiedzenia umowy. W związku[…]

Skuteczny zarzut przedawnienia wobec INTRUM

Radca prawny Marcin Szakiewicz, na skutek podjętych działań wobec firmy INTRUM z Białegostoku, doprowadził do uznania przez Nią, że należności egzekwowane przeciwko Klientowi, są przedawnione i ten ma możliwość skutecznego uchylenia się od ich spłacenia. Przedmiotem windykacji były należności Banku Pekao S.A., z tytułu umowy pożyczki, które ten sprzedał białostockiej firmie windykacyjnej. Wierzyciel przedstawił wezwanie[…]

Skuteczny zarzut przedawnienia wobec INTRUM

Radca prawny Marcin Szakiewicz, na skutek podjętych działań wobec firmy INTRUM z Białegostoku, doprowadził do uznania przez Nią, że należności egzekwowane przeciwko Klientowi, są przedawnione i ten ma możliwość skutecznego uchylenia się od ich spłacenia. Przedmiotem windykacji były należności Banku Pekao S.A., z tytułu umowy pożyczki, które ten sprzedał białostockiej firmie windykacyjnej. Wierzyciel ostatecznie przedstawił[…]

Wygrana z Kredyt Inkaso

Tym razem, mec. Marcin Szakiewicz wygrał w imieniu swojego Klienta, sprawę z Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym. Fundusz ten, próbował dochodzić należności nabytej w ramach cesji wierzytelności. W toku procesu podniesiono, iż Kredyt Inkaso jako powód nie wykazał, by skutecznie nabył wierzytelność, wynikającą z umowy pożyczki udzielonej przez Vivus Finanse sp. zo.o.[…]

Kradzież tożsamości

Radca prawny Marcin Szakiewicz skutecznie obronił klientkę, przed powództwem banku, który udzielił pożyczki dla nieustalonej osoby, na podstawie skradzionych danych osobowych. Na szczęście dla siebie (w tym własnych finansów) Klientka prawidłowo zareagowała na doręczony jej nakaz zapłaty. Pierwszą jej decyzją był kontakt z Kancelarią Radcy Prawnego Marcina Szakiewicz, po tym jak otrzymała nakaz z Sądu[…]

Zadzwoń