Odprawa pieniężna – sprawa pracownicza

Z sukcesem dla naszej klientki, zakończył się kolejny proces w sprawie pracowniczej, w której pozwaną była jedna z elbląskich firm ochroniarskich, zalegająca swojej pracownicy wynagrodzenie za pracę.

Poza tym w pozwie dochodziliśmy w jej imieniu, zapłaty dwumiesięcznej odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Sąd Rejonowy w Elblągu wydając nakaz zapłaty nie miał żadnych wątpliwości, co do zasadności roszczenia i zasądził całą objętą pozwem kwotę.

Zadzwoń