28 kwietnia, 2016

Odszkodowanie

W ramach prowadzonej Kancelarii jako radca prawny specjalizuję się w dochodzeniu odszkodowań od podmiotów odpowiedzialnych za szkodę osobową (tzw. odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu), w tym również dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy, będących następstwem:

  • błędów medycznych (błędy przy zabiegach, zakażenia WZW, HCV, gronkowiec, itp.)
  • wypadków komunikacyjnych (uszkodzenie ciała, zadośćuczynienia z tytułu cierpień fizycznych i psychicznych, śmierć osoby bliskiej),
  • wypadków w środkach komunikacji miejskiej ( autobusy, tramwaje),
  • wypadków przy pracy,
  • wypadków w gospodarstwie rolnym,
  • wypadków będących konsekwencją zaniedbań – poślizgnięcia, upadki na śliskiej lub uszkodzonej nawierzchni, wypadki na skutek niesprawnych urządzeń, wypadki w sklepach, restauracjach oraz w trakcie imprez masowych,
  • błędnych decyzji organów administracji.

Posiadam bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań powypadkowych i zadośćuczynienia od zakładów ubezpieczeniowych, jak również innych podmiotów potencjalnie odpowiedzialnych za szkodę.

Przed podjęciem się sprawy nieodpłatnie udzielę Państwu konsultacji prawnej i ocenię, czy roszczenie o odszkodowanie nie uległo przedawnieniu oraz ewentualnie określę krąg podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkody.

Posiadane doświadczenie pozwala mi zaoferować Klientom konkretne rozwiązania, dopasowane do ich potrzeb, a także zapewnić reprezentację w sporze zarówno na etapie negocjacji jak i w postępowaniu sądowym. Co więcej, wiem również jak właściwie prowadzić sprawy, w których osoba odpowiedzialna za zdarzenie nie miała ubezpieczenia, nawet jeśli było to ubezpieczenie obowiązkowe (odszkodowanie z UFG). 


Klienci którzy powierzą mojej Kancelarii prowadzenie swojej sprawy o odszkodowanie / zadośćuczynienie, mogą w ramach wynagrodzenia umownego, dodatkowo liczyć na KOMPLEKSOWĄ POMOC w następujących kwestiach:

Sprawa karna zabezpieczenie kwestii winy, kontrola sprawy, analiza dokumentów, oskarżenie posiłkowe,

Sprawy rodzinne osób bliskich zmarłego np. o zgodę na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego,

Sprawa spadkowa po zmarłym w wypadku.


Prowadzę sprawy w całej Polsce, ale jeżeli szukasz w Internecie hasła odszkodowania Elbląg możesz trafić na blog mojej Kancelarii.


STAWIAM NA NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ USŁUGI PRAWNEJ, a nie na jak największą liczbę spraw.

Przyjmuje obecnie do prowadzenia maksymalnie do kilku spraw rocznie o zadośćuczynienie za szkodę osobową lub odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej .

Ważna jest dla mnie satysfakcja klienta, albowiem zakres spraw wymaga takiego podejścia. 

Zadzwoń