2 kwietnia, 2020

OBSŁUGA PRAWNA online


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnych jak i przyszłych Klientów, radca prawny Marcin Szakiewicz świadczy również usługę „OBSŁUGA PRAWNA online” poprzez elektroniczne kanały komunikacji.


Realizując obsługę prawną online zapewniam zachowanie poufności przekazywanych informacji. Informacje te od momentu przesłania do Mnie objęte są tajemnicą radcy prawnego i nikomu nie zostaną ujawnione.

Usługa „OBSŁUGA PRAWNA online” polega na uzyskaniu porady prawnej, opinii prawnej, przygotowaniu projektu umowy lub pisma procesowego. Realizowana będzie wyłącznie online, tj. poprzez środki komunikacji elektronicznej (tj. telefon, e-mail).

Jak uzyskać poradę prawną online:

  1. Prześlij-mail na adres Kancelarii: kancelaria@szakiewicz.pl wraz z opisem swojej sprawy lub problemu prawnego załączając scany posiadanych dokumentów.
  2. Oczekuj zwrotnej odpowiedzi w ciągu 24 godzin, w której zaproponuję ceną za zleconą usługę. W przypadku spraw skomplikowanych usługa zostanie wykonana w ciągu 5 dni roboczych.
  3. Prześlij na adres Kancelarii: kancelaria@szakiewicz.pl oświadczenie o akceptacji zaproponowanej przez Kancelarię ceny za usługę prawną.
  4. Po zaakceptowaniu zaproponowanej ceny, dokonaj wpłaty na rachunek bankowy Kancelarii .
  5. Oczekuj na e-mail zwrotny z odpowiedzią na przedstawiony problem prawny.

W przypadku, gdy zapytanie dotyczyć będzie sytuacji, w której wymagane będzie dostarczenie dokumentów lub udzielenie bardziej szczegółowych wyjaśnień, termin realizacji usługi zostanie wydłużony i zacznie biec dopiero od chwili wykonania czynności przez Klienta.

Jeżeli oczekujesz faktury, poinformuj mnie o tym przed dokonaniem płatności i podaj dane na kogo ma zostać wystawiona.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych, niepełnych danych lub danych o niescisłym stanie  faktycznym, a także za spóźnione uzupełnienie  wymaganych informacji.

Zastrzeżenie prawne
Zadzwoń