Przedawniony nakaz zapłaty

Radca prawny Marcin Szakiewicz reprezentował klienta, wobec którego, na wniosek jednej z trójmiejskich firm windykacyjnych Sąd Rejonowy w Elblągu X Wydział Cywilny, wydał nakaz zapłaty dot. przedawnionych należności z tytułu karty kredytowej.

Wniesiony przez radcę prawnego sprzeciw, wraz z umotywowanym zarzutem przedawnienia, skutkował cofnięciem powództwa i umorzeniem procesu na korzyść reprezentowanego Klienta.

IMG_2036

 

Zadzwoń