Grudzień 4, 2013

Przedawnione nakazy zapłaty

Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Szakiewicza zapewnia pełną obsługę prawną osób, wobec których sądy (w tym zwłaszcza: Sąd Rejonowy w Elblągu X Wydział Cywilny) wydały na wniosek firm windykacyjnych (najczęściej Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, czy firm Best, Ultimo, Negresko) nakaz zapłaty w zakresie należności, które uległy przedawnieniu (np. z tytułu kart kredytowych, opłat za jazdę bez biletu, itp.).


Reprezentujemy również Klientów wobec których, Komornik wszczął egzekucję, co do przedawnionych należności, z tej przyczyny, iż Sąd doręczył im nakaz pod nieakutalny lub niewłaściwy adres.

W imieniu naszych Klientów, składamy:

  • sprzeciwy od nakazu zapłaty;
  • wnioski o pozbawienie wykonalności tytułów egzekucyjnych;
  • wnioski o wstrzymanie egzekucji.

UWAGA – należy pamiętać, że pozwany ma jedynie 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty ma tę szczególną moc, iż jego los rozstrzyga się w szybkim czasie. Bezczynność pozwanego powoduje, że nakaz zapłaty uprawomocnia się.


17FBA181-0647-4CE1-A0A1-F6FCA4C9031AJeśli pozwała Ciebie firma windykacyjna, i potrzebujesz pomocy profesjonalnego pełnomocnika serdecznie zapraszam do kontaktu z moją kancelarią.

W zakresie sporów z Funduszami Sekurytyzacyjnymi o należności przedawnione oferujemy bezpłatną analizę akt sprawy i w praktyce również całkowicie bezpłatne jej prowadzenie (wynagrodzenie pobieramy bezpośrednio od strony przeciwnej).

Zadzwoń