Skuteczny zarzut przedawnienia wobec INTRUM

Radca prawny Marcin Szakiewicz, na skutek podjętych działań wobec firmy INTRUM z Białegostoku, doprowadził do uznania przez Nią, że należności egzekwowane przeciwko Klientowi, są przedawnione i ten ma możliwość skutecznego uchylenia się od ich spłacenia.

Przedmiotem windykacji były należności Banku Pekao S.A., z tytułu umowy pożyczki, które ten sprzedał białostockiej firmie windykacyjnej.

Wierzyciel ostatecznie przedstawił wezwanie do zapłaty na kwotę 80.303 zł.

Analiza sprawy i ustalenie, że przez blisko 8 lat wierzyciel nie uzyskał nakazu zapłaty (wyroku) względem objętych windykacją należnosci -spowodowały skierowanie do firmy windykacyjnej pism podnoszących zarzut przedawnienia.

Jak się okazało, skierowane pisma odniosły sukces i spowodowały uznanie przez firmę windykacyjną Intrum, iż Klient Kancelarii nie ma obowiązku zapłaty przedawnionego długu.

Tym samym, dzięki działaniom Kancelarii – Klient nie ma obowiązku zapłaty 80.303 zł.

Żadanie zapłatyOstateczny wynik
80.302,86 zł0 zł
Zadzwoń