18 stycznia, 2017

Substytucje

Zastępstwo procesowe

Kancelaria przyjmuje zlecenia dalszego zastępstwa procesowego od radców prawnych i adwokatów z całej Polski do występowania przed Sądami i innymi podmiotami w Elblągu.

Warunkiem przyjęcia zastępstwa substytucyjnego jest przesłanie wszelkiej dokumentacji związanej ze sprawą najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.

Po wykonaniu zastępstwa najpóźniej na drugi dzień sporządzana jest notatka z rozprawy.

Koszty substytucji są indywidualnie ustalane, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy (jej złożoności, czasu trwania, itp.).

Zadzwoń