Szkoda łowiecka – dziki

Mec. Marcin Szakiewicz zawarł kolejną ugodę z przedstawicielami Koła Łowieckiego, na terenie którego doszło do szkody łowieckiej w uprawie kukurydzy, wyrządzonej przez stado dzików.

Początkowo koło łowieckie odmówiło zapłaty, powołując się na okoliczność, iż działka na której wyrządzono szkodę, znajdowała się zbyt blisko zabudowań. W prowadzonej korespondencji przedstawiliśmy argumentację przeciwną, która ostatecznie znalazła uznanie przedstawicieli Koła. W ten sposób, z sukcesem udało zakończyć się kolejną sprawę.

Zadzwoń