Bezumowny pobór energii elektrycznej

Radca prawny Marcin Szakiewicz tym razem skutecznie obronił Klienta w sporze z Energa-Operatorem, który żądał od niego ponad 30.000 zł tytułem rzekomego bezumownego poboru energii. W toku procesu, jako pełnomocnik pozwanego, skutecznie podniosłem zarzut braku skutecznego wypowiedzenia umowy kompleksowej o dostawę energii elektrycznej, a Operator ostatecznie przyznał, że nie posiada dowodu wypowiedzenia umowy. W związku[…]

Bezumowny pobór energii

Radca prawny Marcin Szakiewicz skutecznie obronił Klienta w sporze z operatorem energetycznym, który żądał od niego blisko 150.000 zł tytułem rzekomego bezumownego poboru energii. W toku procesu jako strona pozwana, skutecznie podnieśliśmy zarzut braku skutecznego wypowiedzenia umowy kompleksowej o dostawę energii elektrycznej, a Sprzedawca ostatecznie przyznał, że nie posiada dowodu wypowiedzenia umowy. W związku z[…]

Zadzwoń