Bezumowny pobór energii elektrycznej

Radca prawny Marcin Szakiewicz tym razem skutecznie obronił Klienta w sporze z Energa-Operatorem, który żądał od niego ponad 30.000 zł tytułem rzekomego bezumownego poboru energii. W toku procesu, jako pełnomocnik pozwanego, skutecznie podniosłem zarzut braku skutecznego wypowiedzenia umowy kompleksowej o dostawę energii elektrycznej, a Operator ostatecznie przyznał, że nie posiada dowodu wypowiedzenia umowy. W związku[…]

Zadzwoń