Sprawa pracownicza – zaległe wynagrodzenie

Radca prawny Marcin Szakiewicz reprezentował przed Sądem Pracy Klientkę, której pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia. Po kilku terminach rozpraw i szeregu wniosków dowodowych, Sąd Pracy uznał rację Mocodawczyni i nakazał byłemu pracodawcy wypłatę zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami.  

Zadzwoń