Zadośćuczynienie za śmierć dorosłej siostry

Prawomocnie zakończyła się sprawa dot. zadośćuczynienia po śmierci siostry. W postępowaniu likwidacyjnym PZU jako ubezpieczyciel sprawcy szkody, odmówił zapłaty podnosząc okoliczność, że moja Klientka nie była osobą najbliższą w rozumieniu 446 § 4 K.c. ze zmarłą siostrą, bowiem ta miała własne dzieci. Podstawą naszego roszczenia w postępowaniu sądowym, był art. w/w przepis, zgodnie z treścią[…]

Zadzwoń