Służebność przesyłu – światłowód

Wygrana sprawa o służebność przesyłu. Po 4 latach, sukcesem radcy prawnego Marcina Szakiewicza zakończyła się w I instancji sprawa o ustanowienie służebności przesyłu dla posadowionych doziemnie w bliskiej odległości, dwóch linii światłowodowych, przechodzących przez grunt Klienta. Przedmiotem sporu w postępowaniu sądowym było ustalenie, czy wynagrodzenie za służebność przesyłu, powinno zawierać również ekwiwalent za utraconą możliwość[…]

Antywindykacja

Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Szakiewicza zapewnia pełną obsługę prawną osób, wobec których sądy (w tym zwłaszcza: Sąd Rejonowy w Elblągu X Wydział Cywilny) wydały na wniosek firm windykacyjnych (najczęściej Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, czy firm Best, Ultimo, Negresko) nakaz zapłaty w zakresie należności, które uległy przedawnieniu (np. z tytułu kart kredytowych, opłat za jazdę bez biletu,[…]

Zadzwoń