Ugoda dot. zadośćuczynienia za wypadek na budowie

Radca prawny Marcin Szakiewicz, doprowadził po raz kolejny do zawarcia korzystnej ugody pomiędzy pokrzywdzonym Klientem, a ubezpieczycielem – tym razem wykonawcy robót budowlanych.

Przedmiotem negocjacji było ustalenie, że firma prowadząca budowę jednego z centrów handlowych na terenie Elbląga, poprzez zaniechanie w postaci nienależytego ogrodzenia i oznakowania terenu budowy, doprowadziła do wypadku dziecka przechodzącego przez ten teren.

Po długotrwałych negocjacjach Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność za zaniechania ubezpieczonego i wypłacił uzgodnione świadczenia rekompensujące doznane krzywdy.

Zadzwoń