Ugoda w sprawie naruszenia praw pacjenta

Radca prawny Marcin Szakiewicz zawarł kolejną ugodę z PZU, tym razem w toku postępowania likwidacyjnego, którego przedmiotem było zadośćuczynienie związane z naruszeniem praw pacjenta i błędu medycznego zaistniałego podczas operacji ginekologicznej w jednym z elbląskich szpitali.

Zadzwoń