28 kwietnia, 2016

Windykacja

W ramach prowadzonej Kancelarii świadczę usługi w zakresie dochodzenia wierzytelności, na wszystkich etapach istnienia długu, oferując Państwu:

 • reprezentację przed dłużnikiem/wierzycielem na każdym etapie windykacji,
 • systematyczny kontakt z dłużnikiem/wierzycielem obejmujący również prowadzenie negocjacji w Państwa imieniu,
 • przygotowanie wezwań do zapłaty oraz wszelkich pism związanych z dochodzeniem należności,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym zgodnie z modelem aktywnego udziału wierzyciela w postępowaniu przed komornikiem sądowym,
 • sporządzanie raportów dotyczących Państwa spraw z z uwzględnieniem podjętych działań oraz prognozy na przyszłość.

Ponadto, w ramach umowy stałej współpracy proponuje używanie pieczęci prewencyjnej.Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Pieczątka-windykacyjna.png

 

 

W swojej praktyce reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych o zapłatę, korzystając m.in. z Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU).

Reprezentuję Klientów także w postępowaniach upadłościowych, w sprawach o wyjawienie majątku, jak również o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.


Na reprezentację Państwa przez Kancelarię Radcy Prawnego Marcina Szakiewicza w postępowaniu egzekucyjnym składa się m. in. :

 1. częsty kontakt z komornikiem sądowym,
 2. udział w czynnościach egzekucyjnych prowadzonych przez komornika sądowego,
 3. monitoring wpłat dokonywanych przez dłużnika oraz pomoc w  ich rozliczaniu,
 4. ocena, na podstawie prowadzonej egzekucji szans spłaty wierzytelności,
 5. wnoszenie powództw przeciwegzekucyjnych  oraz skarg na czynności  komornika sądowego,
 6. sporządzenie projektu działań po zakończeniu egzekucji.

Zadzwoń