Wygrana z Kredyt Inkaso

Tym razem, mec. Marcin Szakiewicz wygrał w imieniu swojego Klienta, sprawę z Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym. Fundusz ten, próbował dochodzić należności nabytej w ramach cesji wierzytelności.

W toku procesu podniesiono, iż Kredyt Inkaso jako powód nie wykazał, by skutecznie nabył wierzytelność, wynikającą z umowy pożyczki udzielonej przez Vivus Finanse sp. zo.o. Wierzytelność ta była przedmiotem obrotu pomiędzy wieloma podmiotami (GetBack, Debito, Noble Funds, Saturn). W sprawie nie przedłożono czytelnych i spójnych dokumentów potwierdzających jej przejście pomiędzy firmami windykacyjnymi .

Zadzwoń