Zadośćuczynienie za śmierć dorosłej siostry

Prawomocnie zakończyła się sprawa dot. zadośćuczynienia po śmierci siostry.

W postępowaniu likwidacyjnym PZU jako ubezpieczyciel sprawcy szkody, odmówił zapłaty podnosząc okoliczność, że moja Klientka nie była osobą najbliższą w rozumieniu 446 § 4 K.c. ze zmarłą siostrą, bowiem ta miała własne dzieci.

Podstawą naszego roszczenia w postępowaniu sądowym, był art. w/w przepis, zgodnie z treścią którego Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. W postępowaniu sądowym wykazaliśmy zakres więzi zarówno zeznaniami świadka, jak i opinią biegłego psychologa.

Na tej podstawie Sąd Okręgowy wydanym wyrokiem uznał, że więź łącząca powódkę i jej siostrę, pomimo założenia przez obie własnych rodzin, uzasadniała zasądzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i orzekł zgodnie z pozwem – uznając, iż w tym konkretnym przypadku winna być to kwota 80.000 zł.

PZU nie zaskarżyło tego wyroku i jako prawomocny, został wykonany, choć z małymi perturbacjami czasowymi.

Postępowanie likwidacyjnePostępowanie sądowe
0 zł80.000 zł
Zadzwoń