4 grudnia, 2013

Antywindykacja

Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Szakiewicza zapewnia pełną obsługę prawną osób, wobec których sądy (w tym zwłaszcza: Sąd Rejonowy w Elblągu X Wydział Cywilny) wydały na wniosek firm windykacyjnych (najczęściej Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, czy firm Best, Ultimo, Negresko) nakaz zapłaty w zakresie należności, które uległy przedawnieniu (np. z tytułu kart kredytowych, opłat za jazdę bez biletu, itp.).

Na przestrzeni ostatnich lat odnotowałem znaczący wzrost ilości instytucji finansowych, które skupują wierzytelności, są to m.in. BEST, Sekura, Ultimo, Intrum Justitia Debt Fund, P.R.E.S.C.O., RCM-GNB-2015-2, Prokura, BISON, Prokulus, Sekura, GE Debt, S-Collect, EGB, GODebt1, Allianz – Euler Hermes, Horyzont, Universe 3, ProCollect, VPF I, VPF III, GPM Vindexus, AGIO, Fortunato, Altus, Secus, TAKTO, BPS, Ceres, INDOS 2, FORNET, KREOS, Fast Finance, HOIST, Lindorff I, RAOPRT, UNIFUND, MFH, CORPUS IURIS, IPOPEMA, Alfa, Future, Bonus Wierzytelności, Debito, Debtor, easyDEBT, Open Finance, Centauris Windykacji, Getback Windykacji Platinum, GetPro, OBLIGO, PSF, Kredyt Inkaso, Trigon Profit, Varsovia.

Funkcjonowanie tych podmiotów polega na:

  1. skupowaniu długów od wierzycieli (tj.: bank, kasa pożyczkowa, SKOK, operatorzy telekomunikacyjni lub inne firmy prowadzące masową obsługę klientów), którzy nie są w stanie samodzielnie ściągnąć przysługujących im należności i
  2. sprzedaży długów za określony ułamek ich wartości funduszom sekurytyzacyjnym

W ten sposób fundusz sekurytyzacyjny może samodzielnie dochodzić tych spraw przed sądami licząc na dodatkowy zarobek z odsetek i kosztów sądowych.


Reprezentuję również Klientów wobec których, Komornik wszczął egzekucję, co do przedawnionych należności, z tej przyczyny, iż Sąd doręczył im nakaz pod nieaktualny lub niewłaściwy adres.


W imieniu swoich Klientów, składam:

  • sprzeciwy od nakazu zapłaty;
  • wnioski o pozbawienie wykonalności tytułów egzekucyjnych;
  • wnioski o wstrzymanie egzekucji.

UWAGA – należy pamiętać, że pozwany ma jedynie 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty ma tę szczególną moc, iż jego los rozstrzyga się w szybkim czasie. Bezczynność pozwanego powoduje, że nakaz zapłaty uprawomocnia się.

PAMIĘTAJ: Otrzymanego nakazy zapłaty nie można bagatelizować i chować do szuflady.

Co w takim razie należy zrobić ?

W pierwszej kolejności trzeba wnieść sprzeciw, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której nakaz się uprawomocni. Dalej warto zastanowić się nad poszukaniem profesjonalnej pomocy radcy prawnego do prowadzenia sprawy. Powództwa wytaczane przez fundusze często są niesłuszne i pełne braków, dlatego zawsze jest światło w tunelu.

Również, gdy o wydanym nakazie zapłaty dowiadujemy się z toczącej się egzekucji komorniczej np. z rachunku bankowego. Takie sprawy również nie są beznadziejne, gdyż bardzo często fundusze podają w sądzie nieaktualne adresy pozwanych, przez co bez ich wiedzy wyroki się uprawomocniają, a następnie sprawa trafia do komornika.

Istnieją możliwości, aby nawet takie prawomocne nakazy zapłaty lub wyroki zaoczne wzruszać i przeciwdziałać toczącym się egzekucjom. W takich działaniach anty – windykacyjnych najlepszą pomoc będzie zawsze świadczyć zawodowy prawnik (np. radca prawny). 

 

Jeśli pozwała Ciebie firma windykacyjna, i potrzebujesz pomocy profesjonalnego pełnomocnika serdecznie zapraszam do kontaktu z moją kancelarią.

 

Zadzwoń