28 kwietnia, 2016

Służebność przesyłu

Posiadamy duże doświadczenie w postępowaniach mediacyjnych oraz sądowych związanych z ustanowieniem służebności przesyłu lub dochodzeniem odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez zakłady energetyczne, wodociągowe i gazownicze.

Każdy przypadek traktujemy indywidulanie i dokładnie analizujemy stan prawny nieruchomości i posadowionej na niej infrastruktury przesyłowej.

Ponadto profesjonalnie szacujemy wartość dochodzonych wynagrodzeń, w oparciu o standardy rzeczoznawców majątkowych, a także posiłkując się profesjonalnym oprogramowaniem.

Profesjonalne podejście pozwala nam zaoferować naszym Klientom konkretne rozwiązania stanowiące kompromis pomiędzy oczekiwaniami i realiami.

 
Zadzwoń