17 listopada, 2019

Nakaz zapłaty z Sądu z Elbląga (X Wydział Cywilny) – jak podjąć skuteczna obronę?

Na wstępie należy zaznaczyć, że nakaz zapłaty,  wydany przez Sąd Rejonowy w Elblągu ma taką samą moc jak nakaz wydany przez każdy inny sąd, jednakże najczęściej wydawany jest wobec osób, które zamieszkują na terenie całe go kraju, gdyż stał się ulubionym sądem wielu firm windykacyjnych (BEST, ULTIMO, etc).

Co należy zrobić gdy otrzymałeś Nakaz Zapłaty z Elbląga X Wydział Cywilny Sąd Rejonowy w Elblągu?

Po wydaniu nakazu zapłaty doręcza się go pozwanemu. Od dnia doręczenia przesyłki bieg rozpocznie 14 dniowy termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Istotną kwestią jest określenie początku tego biegu. W razie upływu wskazanego dwutygodniowego terminu, co do zasady dłużnik bezpowrotnie utraci możliwość sprzeciwienia się twierdzeniom powoda. Bez znaczenia będzie fakt, że były one oczywiście niezasadne, czy też powód nie był uprawniony  do ich dochodzenia.

Jeżeli nie kwestionujemy długu (zarówno co do zasady, jak i co do wysokości), to powinniśmy go spłacić, bo każde zaciągnięte zobowiązanie powinno być spłacone.

Natomiast, jeżeli mamy jakiekolwiek zastrzeżenia co do dochodzonej od nas kwoty, lub twierdzimy, że roszczenie jest przedawnione, powinniśmy napisać sprzeciw.

PAMIETAJ: Termin do napisania sprzeciwu od nakazu zapłaty to  14 dni od dnia jego odebrania.


Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Szakiewicza zapewnia pełną obsługę prawną osób, wobec których sądy (w tym zwłaszcza: Sąd Rejonowy w Elblągu X Wydział Cywilny) wydały na wniosek firm windykacyjnych najczęściej Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, czy firm Best, Ultimo, Negresko) nakaz zapłaty w zakresie należności, które uległy przedawnieniu (np. z tytułu kart kredytowych, opłat za jazdę bez biletu, itp.).

Zadzwoń