Zadośćuczynienie za śmierć dorosłej siostry

Prawomocnie zakończyła się sprawa dot. zadośćuczynienia po śmierci siostry. W postępowaniu likwidacyjnym PZU jako ubezpieczyciel sprawcy szkody, odmówił zapłaty podnosząc okoliczność, że moja Klientka nie była osobą najbliższą w rozumieniu 446 § 4 K.c. ze zmarłą siostrą, bowiem ta miała własne dzieci. Podstawą naszego roszczenia w postępowaniu sądowym, był art. w/w przepis, zgodnie z treścią[…]

Odszkodowanie

W ramach prowadzonej Kancelarii jako radca prawny specjalizuję się w dochodzeniu odszkodowań od podmiotów odpowiedzialnych za szkodę osobową (tzw. odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu), w tym również dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy, będących następstwem: błędów medycznych (błędy przy zabiegach, zakażenia WZW, HCV, gronkowiec, itp.) wypadków komunikacyjnych (uszkodzenie ciała, zadośćuczynienia z tytułu cierpień fizycznych i psychicznych, śmierć osoby bliskiej), wypadków[…]

Zadzwoń