Błąd medyczny – śmierć dziecka w trakcie porodu

W dniu 18 listopada 2022 r., po kilku latach postępowania przygotowawczego, Sąd Rejonowy w Elblągu wydał wyrok uznający, iż lekarz dyżurny nieprawidłowo sprawował opiekę nad przyjętą do szpitala ciężarną pacjentką, u której dziecka doszło do zaburzeń rytmu pracy serca.

Za zgodą pokrzywdzonych warunkowo umorzył postępowanie karne na rok, zasądzając od niego na rzecz poszkodowanych rodziców częściowe zadośćuczynienie za wyrządzoną im krzywdę.

W toku postępowania karnego prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku zostało ustalone, poprzez opinie biegłych, iż opieka sprawowana nad ciężarną klientką kancelarii Marcin Szakiewicz Kancelaria Radcy Prawnego była prowadzona w sposób nieprawidłowy, nie wykonano badań pozwalających ocenić stan dziecka, a następnie nieprawidłowo monitorowano ciężarną i jej dziecko, przez co zbyt późno podjęto decyzję o rozwiązaniu przez cesarskie cięcie. Skutkiem powyższego była śmierć dziecka.

Pokrzywdzoną zarówno w sprawie karnej jak i cywilnej reprezentuje mec. Marcin Szakiewicz.

Była to jedna z najtrudniejszych spraw prowadzonych przeze mnie w karierze. Ale jedna z tych, której sprawiedliwe (pod względem karnym) zakończenie, daje ogromną satysfakcję moralną.

Zadzwoń