Skuteczny zarzut przedawnienia wobec INTRUM

Radca prawny Marcin Szakiewicz, na skutek podjętych działań wobec firmy INTRUM z Białegostoku, doprowadził do uznania przez Nią, że należności egzekwowane przeciwko Klientowi, są przedawnione i ten ma możliwość skutecznego uchylenia się od ich spłacenia. Przedmiotem windykacji były należności Banku Pekao S.A., z tytułu umowy pożyczki, które ten sprzedał białostockiej firmie windykacyjnej. Wierzyciel ostatecznie przedstawił[…]

Windykacja

W ramach prowadzonej Kancelarii świadczę usługi w zakresie dochodzenia wierzytelności, na wszystkich etapach istnienia długu, oferując Państwu: reprezentację przed dłużnikiem/wierzycielem na każdym etapie windykacji, systematyczny kontakt z dłużnikiem/wierzycielem obejmujący również prowadzenie negocjacji w Państwa imieniu, przygotowanie wezwań do zapłaty oraz wszelkich pism związanych z dochodzeniem należności, reprezentację w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym zgodnie z modelem[…]

Antywindykacja

Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Szakiewicza zapewnia pełną obsługę prawną osób, wobec których sądy (w tym zwłaszcza: Sąd Rejonowy w Elblągu X Wydział Cywilny) wydały na wniosek firm windykacyjnych (najczęściej Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, czy firm Best, Ultimo, Negresko) nakaz zapłaty w zakresie należności, które uległy przedawnieniu (np. z tytułu kart kredytowych, opłat za jazdę bez biletu,[…]

Zadzwoń