Skuteczny zarzut przedawnienia wobec INTRUM

Radca prawny Marcin Szakiewicz, na skutek podjętych działań wobec firmy INTRUM z Białegostoku, doprowadził do uznania przez Nią, że należności egzekwowane przeciwko Klientowi, są przedawnione i ten ma możliwość skutecznego uchylenia się od ich spłacenia. Przedmiotem windykacji były należności Banku Pekao S.A., z tytułu umowy pożyczki, które ten sprzedał białostockiej firmie windykacyjnej. Wierzyciel ostatecznie przedstawił[…]

Zadzwoń