BEST znów się wycofuje z powództwa po sprzeciwie

Radca prawny Marcin Szakiewicz tym razem skutecznie obronił Klienta w sporze ze znaną firmą windykacyjną BEST.

Windykator ten poprzez swój Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny, zażądał od Klienta ponad 70.000 zł plus odsetki i koszty – tytułem zapłaty przedawnionego roszczenia, dochodzonego na podstawie własnego wyciągu z ksiąg rachunkowych.

Klient ten zgłosił się z prośbą o pomoc, w sytuacji gdy już toczyła się przeciwko niemu egzekucja i dowiedział się o wydanym nakazie, dopiero od komornika. Jako pełnomocnik pozwanego, złożyłem nie tylko wnioski przeciwegzekucyjne do komornika, ale przede wszystkim skutecznie podniosłem w sprzeciwie zarzut niedoręczenia pozwanemu nakazu zapłaty, jak również przedawnienia roszczenia na dzień złożenia pozwu.

Na tej podstawie, Sąd Rejonowy w Elblągu , który nota bene jeszcze do niedawna był ulubionym sądem firmy windykacyjnej BEST, uchylił swój nakaz i przekazał sprawę wg. miejsca zamieszkania Klienta do Sądu w Katowicach.

Wówczas pełnomocnik firmy Best złożył oświadczenie o cofnięciu pozwu.

Tym samym, dzięki działaniom Kancelarii – Klient nie ma obowiązku zapłaty ponad 110.000 zł. * po doliczeniu odsetek, kosztów procesu i kosztów postępowania komorniczego

Żądanie zapłatyOstateczny wynik
70.202 zł (należność główna)0 zł
4.495 zł (koszty procesu)
22.538 zł (odsetki)
Zadzwoń