Bezumowny pobór energii elektrycznej

Radca prawny Marcin Szakiewicz tym razem skutecznie obronił Klienta w sporze z Energa-Operatorem, który żądał od niego ponad 30.000 zł tytułem rzekomego bezumownego poboru energii.

W toku procesu, jako pełnomocnik pozwanego, skutecznie podniosłem zarzut braku skutecznego wypowiedzenia umowy kompleksowej o dostawę energii elektrycznej, a Operator ostatecznie przyznał, że nie posiada dowodu wypowiedzenia umowy.

W związku z tym, brak było podstaw do twierdzenia o bezumownym poborze energii.

Tym samym, dzięki działaniom Kancelarii – Klient nie ma obowiązku zapłaty ponad 40.000 zł. * po doliczeniu odsetek i kosztów procesu

Żądanie zapłatyOstateczny wynik
33.668,17 zł (należność główna)
4.101 zł (koszty procesu)
ok. 4.000 zł (odsetki)
0 zł
Zadzwoń