28 kwietnia, 2016

Nieruchomości

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie nieruchomości, obejmujące wszelkie aspekty tej dziedziny.

W szczególności zajmujemy się:

 • ustaleniem aktualnego stanu Księgi Wieczystej, jak również legalności  nabycia nieruchomości przez obecnego właściciela
 • sprawdzeniem stanu wszelkich zobowiązań
 • ustaleniem ewentualnych roszczeń byłych właścicieli
 • analizą sytuacji prawnej nieruchomości – due diligence
 • doradztwem i obsługą prawną transakcji obrotu nieruchomościami
 • reprezentacją w licytacjach komorniczych i organizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe
 • sporządzaniem projektów umów dotyczących nabywania oraz zbywania nieruchomości
 • doradztwem i opracowywaniem umów najmu, dzierżawy, użyczenia oraz innych
 • wszczynaniem i prowadzeniem postępowań dotyczących regulowania stanów prawnych nieruchomości, postępowań o rozgraniczenie, nabycie własności przez zasiedzenie, postępowań związanych z wywłaszczeniem, postępowań wieczystoksięgowych związanego ze zmianą właściciela, podziałem nieruchomości, uzgodnieniem treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ustanowieniem lub wykreśleniem hipoteki
 • prowadzeniem postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz zniesienie współwłasności
 • prowadzeniem egzekucji z nieruchomości
 • dochodzeniem wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu

licencja PFRN

Zadzwoń