ZWOLNIENIE KLIENTÓW (FRANKOWICZÓW) Z OBOWIĄZKU PŁATNOŚCI RAT

Sąd Okręgowy w Elblągu , przystępując do rozpoznania kolejnej sprawy frankowej, przychylił się do złożonego przez radcę prawnego Marcina Szakiewicz wniosku o zabezpieczenie i ustalił, że przez czas trwania postępowania (który może potrwać nawet kilka lat), kredytobiorcy zwolnieni zostali z obowiązku uiszczania kolejnych rat kredytu.

Postępowanie, w którym Sąd Okręgowy udzielił zabezpieczenia, toczy się z powództwa kredytobiorców przeciwko Getin Noble Bank, czyli przeciwko bankowi, którego problemy finansowe nie stanowią już żadnej tajemnicy.

Natomiast we wniosku o udzielenie zabezpieczenia podnieśliśmy, że przegrywanie kolejnych spraw frankowych generuje po stronie banku spore problemy finansowe, a skoro zawarł on wiele umów tego rodzaju to istnieje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że wkrótce stanie się niewypłacalny, a więc nawet uzyskanie przez kredytobiorców korzystnego wyroku, nie pozwoli im na zaspokojenie roszczenia.

Zadzwoń